Buurtbrief

Beste buren,

Op zondag 26 september 2010 hebben wij het oude hoofdkantoor van de Brandweer op de hoek van de Weesperzijde en de Graaf Florisstraat gekraakt. Het pand is eigendom van de gemeente, welke het pand al veel te lang leeg heeft laten staan. U weet wellicht dat er op 1 oktober de Wet Kraken en Leegstand in werking zal treden. Deze wet zorgt ervoor dat kraken in heel Nederland vanaf 1 oktober verboden zal zijn, en bestraft kan gaan worden met gevangenisstraffen oplopend tot 2 jaar. Dit is de zoveelste maatregel van de huidige regering waarmee minderheden gecriminaliseerd worden.

Wij verzetten ons tegen deze gang van zaken! Met de kraak van de het hoofdkantoor van de Brandweer willen wij de aandacht vestigen op de verharding van de huidige maatschappij en op de trend om mensen steeds meer als ‘productiefactoren’ te zien dan als unieke, creatieve en onmisbare wezens.
Met deze kraak willen wij een sociaal centrum openen, een plek waar mensen vrij zichzelf kunnen zijn. Een plek waar gepraat kan worden over alles waarover je wilt praten, een plek waar creativiteit tot uiting kan komen, een plek waar we méns kunnen zijn! Wij hopen hier iets blijvends van te kunnen maken, en wij hopen dat u als buurtbewoners iets moois in dit sociaal centrum gaat zien.

Middels deze buurtbrief willen we iedereen die hier in de buurt woont een uitnodiging om langs te komen! U bent van harte welkom om te komen eten in onze Volkskeuken, om één van de aangeboden workshops te volgen of om gewoon een kopje koffie te drinken en een babbeltje te hebben.

Hopelijk tot ziens!

De nieuwe bewoners

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.