Steunbrief buren gekraakte broedplaats

Steunbrief buren gekraakte broedplaats, voormalig brandweer gebouw weesperzijde

Op 1 oktober 2010 gaat het kraakverbod in.
Hierin wordt het kraken strafbaar gesteld en stelt de overheid middelen “ beschikbaar “ om speculatie en leegstand tegen te gaan. Over de uitvoering van dat laatste, wordt wijselijk al met geen woord meer gerept, duidelijke plannen zijn er niet, het zal er op neer komen dat anti-kraak bureaus, voortaan nog hogere winsten/huren kunnen berekenen en huizen speculatie vrij spel heeft. Er staat al een vierkante kilometer kantoorruimte vrij. Wat betreft het eerste gedeelte van het kraakverbod, kan men in Het Parool van maandag 27 september lezen, dat de politie van Amsterdam met “jeukende handen” wacht om 200 kraakpanden te gaan ontruimen.
Daar is in de toekomst dus geen gerechtelijke procedure voor nodig, kortom, het komt er op neer dat politie op de stoel van de rechter gaat zitten. Deze is over het algemeen de mening van de Telegraaf toegedaan, dat krakers subversieve overlast gevende uitvretende relschoppers zijn.
Zo worden in de rechtse media, gewelddadige ontruimingen breed uitgemeten , waarbij stelselmatig de krakers als initiatief nemers worden genoemd. (vaak worden ludieke acties door het optreden van de ME geprovoceerd. ) De sociale initiatieven van kraakpanden voor de groeiende maatschappelijk zwakkere groeperingen worden daarentegen meestal niet of miniem belicht. Zo worden er culturele evenementen als exposities, dichters avonden, eten tegen kostprijs, weggeef winkel, filmavonden, politieke thema avonden en sociale huiskamer activiteiten georganiseerd en hulp geboden waar het officiële maatschappelijkwerk de mensen afscheept met “ we kunnen niets voor u doen”.
Helemaal in de komende tijd, waar de schuld van de krediet crisis bij mensen met de laagste / geen inkomen en buitenlanders wordt neergelegd, door deze op allerlei wijze te korten of nog liever helemaal uit een uitkeringen te gooien ( goed voor de statistiek ), met tot gevolg huis uitzettingen en deurwaarders, blijven deze kraakpanden vaak als enig sociaal vangnet over. De tweedeling van de maatschappij ontwikkeld zich in een rap tempo, waarin een onderlaag, maatschappelijk betrokken, zich meestal manifesterend door vrijwilligerswerk, onder de voet wordt gelopen door een commerciële, justitiële en bestuurlijke bovenlaag, die geen enkele weet of interesse heeft, in wat in het leven van eerder genoemde onderlaag afspeelt.
Tenslotte wil ik opmerken dat het een pertinente leugen dat er voor de minima in onze maatschappij voldoende betaalbare woningen zijn en dat ik niet de mensen de kost zou willen geven die onder het bestaansminimum of zelfs zonder enige inkomsten moeten rondkomen, mensen die niet in de “statistieken , gehanteerd door media en politici “ voorkomen, een toenemende groep die in deze maatschappij eenvoudigweg niet bestaat.
Na het uithollen van de sociale advocatuur , klasse justitie / politie, vervolgt Nederland, gekend om zijn ( Zero ) tolerantie, door deze nieuwe wetgeving haar koers naar een “Bananen Monarchie”
Vandaar mijn oproep STOP HET KRAAK VERBOD !!!
Na kennismaking met de groep enthousiaste jonge bewoners van het Brandweer gebouw, hard bezig met het realiseren van een sociaal en buurtgerichte invulling, kan ik niet anders dan hun veel succes te wensen, met hun spontane actie.

Namens bewoners weesperzijde.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Steunbrief buren gekraakte broedplaats

  1. Kokswijk says:

    There is an error on your website.
    The only part the people in weesperzijde said was:
    Na kennismaking met de groep enthousiaste jonge bewoners van het Brandweer gebouw, hard bezig met het realiseren van een sociaal en buurtgerichte invulling, kan ik niet anders dan hun veel succes te wensen, met hun spontane actie.

    Namens bewoners weesperzijde.