Krakers dragen voormalig kantoor brandweer Amsterdam over aan huurders

Persbericht

Kraakmeer, het gekraakte voormalige hoofdkantoor van de Amsterdamse brandweer, gelegen aan de Weesperzijde 99, wordt overgedragen aan de toekomstige huurders die vanaf 1 oktober het pand zullen betrekken.

De verhuurder, Urban Spaces, heeft 34 bedrijven aangetrokken die de ruimtes zullen betrekken, met als doel sociale, culturele en creatieve bedrijvigheid. De kraakgroep heeft na het zien van de huurcontracten besloten dat dit pand werkelijk in gebruik zal worden genomen door deze bedrijven. Omdat vandaag de laatste dag is van ons programma hebben wij besloten deze creatieve bedrijvigheid niet in de weg te zitten. Daarom dragen wij morgen het pand over aan Urban Spaces.

Tijdens de afgelopen dagen hebben we een divers programma opgezet aan workshops en discussieavonden, welke ook vandaag nog zullen plaatsvinden. Sympathisanten zijn van harte welkom om vanavond nog langs te komen voor een hapje en een drankje.

Als krakerscollectief zullen we de stad doortrekken en binnenkort een ander ruimte betrekken, er staan immers genoeg ruimtess leeg om daar verder te gaan met onze activiteiten. Hier zullen wij onze eigen autonome en sociale creatieve ruimtes openstellen die zonder winstoogmerk en los van commercie functioneren.

Actie Comité Amsterdamse Boefjes

Posted in Uncategorized | Comments Off

Buurtbrief

Beste buren,

Op zondag 26 september 2010 hebben wij het oude hoofdkantoor van de Brandweer op de hoek van de Weesperzijde en de Graaf Florisstraat gekraakt. Het pand is eigendom van de gemeente, welke het pand al veel te lang leeg heeft laten staan. U weet wellicht dat er op 1 oktober de Wet Kraken en Leegstand in werking zal treden. Deze wet zorgt ervoor dat kraken in heel Nederland vanaf 1 oktober verboden zal zijn, en bestraft kan gaan worden met gevangenisstraffen oplopend tot 2 jaar. Dit is de zoveelste maatregel van de huidige regering waarmee minderheden gecriminaliseerd worden.

Wij verzetten ons tegen deze gang van zaken! Met de kraak van de het hoofdkantoor van de Brandweer willen wij de aandacht vestigen op de verharding van de huidige maatschappij en op de trend om mensen steeds meer als ‘productiefactoren’ te zien dan als unieke, creatieve en onmisbare wezens.
Met deze kraak willen wij een sociaal centrum openen, een plek waar mensen vrij zichzelf kunnen zijn. Een plek waar gepraat kan worden over alles waarover je wilt praten, een plek waar creativiteit tot uiting kan komen, een plek waar we méns kunnen zijn! Wij hopen hier iets blijvends van te kunnen maken, en wij hopen dat u als buurtbewoners iets moois in dit sociaal centrum gaat zien.

Middels deze buurtbrief willen we iedereen die hier in de buurt woont een uitnodiging om langs te komen! U bent van harte welkom om te komen eten in onze Volkskeuken, om één van de aangeboden workshops te volgen of om gewoon een kopje koffie te drinken en een babbeltje te hebben.

Hopelijk tot ziens!

De nieuwe bewoners

Posted in Uncategorized | Comments Off

Action video


Video link

By Spirit of Squatters.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Steunbrief buren gekraakte broedplaats

Steunbrief buren gekraakte broedplaats, voormalig brandweer gebouw weesperzijde

Op 1 oktober 2010 gaat het kraakverbod in.
Hierin wordt het kraken strafbaar gesteld en stelt de overheid middelen “ beschikbaar “ om speculatie en leegstand tegen te gaan. Over de uitvoering van dat laatste, wordt wijselijk al met geen woord meer gerept, duidelijke plannen zijn er niet, het zal er op neer komen dat anti-kraak bureaus, voortaan nog hogere winsten/huren kunnen berekenen en huizen speculatie vrij spel heeft. Er staat al een vierkante kilometer kantoorruimte vrij. Wat betreft het eerste gedeelte van het kraakverbod, kan men in Het Parool van maandag 27 september lezen, dat de politie van Amsterdam met “jeukende handen” wacht om 200 kraakpanden te gaan ontruimen.
Daar is in de toekomst dus geen gerechtelijke procedure voor nodig, kortom, het komt er op neer dat politie op de stoel van de rechter gaat zitten. Deze is over het algemeen de mening van de Telegraaf toegedaan, dat krakers subversieve overlast gevende uitvretende relschoppers zijn.
Zo worden in de rechtse media, gewelddadige ontruimingen breed uitgemeten , waarbij stelselmatig de krakers als initiatief nemers worden genoemd. (vaak worden ludieke acties door het optreden van de ME geprovoceerd. ) De sociale initiatieven van kraakpanden voor de groeiende maatschappelijk zwakkere groeperingen worden daarentegen meestal niet of miniem belicht. Zo worden er culturele evenementen als exposities, dichters avonden, eten tegen kostprijs, weggeef winkel, filmavonden, politieke thema avonden en sociale huiskamer activiteiten georganiseerd en hulp geboden waar het officiële maatschappelijkwerk de mensen afscheept met “ we kunnen niets voor u doen”.
Helemaal in de komende tijd, waar de schuld van de krediet crisis bij mensen met de laagste / geen inkomen en buitenlanders wordt neergelegd, door deze op allerlei wijze te korten of nog liever helemaal uit een uitkeringen te gooien ( goed voor de statistiek ), met tot gevolg huis uitzettingen en deurwaarders, blijven deze kraakpanden vaak als enig sociaal vangnet over. De tweedeling van de maatschappij ontwikkeld zich in een rap tempo, waarin een onderlaag, maatschappelijk betrokken, zich meestal manifesterend door vrijwilligerswerk, onder de voet wordt gelopen door een commerciële, justitiële en bestuurlijke bovenlaag, die geen enkele weet of interesse heeft, in wat in het leven van eerder genoemde onderlaag afspeelt.
Tenslotte wil ik opmerken dat het een pertinente leugen dat er voor de minima in onze maatschappij voldoende betaalbare woningen zijn en dat ik niet de mensen de kost zou willen geven die onder het bestaansminimum of zelfs zonder enige inkomsten moeten rondkomen, mensen die niet in de “statistieken , gehanteerd door media en politici “ voorkomen, een toenemende groep die in deze maatschappij eenvoudigweg niet bestaat.
Na het uithollen van de sociale advocatuur , klasse justitie / politie, vervolgt Nederland, gekend om zijn ( Zero ) tolerantie, door deze nieuwe wetgeving haar koers naar een “Bananen Monarchie”
Vandaar mijn oproep STOP HET KRAAK VERBOD !!!
Na kennismaking met de groep enthousiaste jonge bewoners van het Brandweer gebouw, hard bezig met het realiseren van een sociaal en buurtgerichte invulling, kan ik niet anders dan hun veel succes te wensen, met hun spontane actie.

Namens bewoners weesperzijde.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Program for coming days

Sunday the 26th

19:00 Voku and drinks
20:00 Open meeting to discuss the future of the place
22:00 Punk night and concerts. Bring your instruments and amplifiers and do your thing!

Monday the 27th

10:00 Yoga and massage
13:00 Graffiti Jam. Bring spray cans and wooden boards if you can!
14:00 Intro to free software movement
16:00 Presentation of DIY laser cutter
18:00 Barricading 101
19:00 Voku and drinks
19:30 Political campaigning
21:00 Security on the street: CCTV part 1
23:00 Movie

Tuesday the 28th

13:00 Banner painting
13:00 File sharing online
15:00 Excursion
18:00 Info talk on recent repression against activists in Russia and Belarus
19:00 Voku and drinks
20:00 Federated & secure communication systems: diaspora code review + discussion
21:00 Boy scout tricks
22:00 Movie

Wednesday the 29th

13:00 Spirit of Squatters collective – action filming
14:00 Capoeira – bring sport gear!
15:00 Security on the street: CCTV part 2
17:00 Security & privacy online part 1: IRC and Lorea
19:00 Voku and drinks
20:00 Security & privacy online part 2: GPG
23:00 Movie and DJ’s

Always open:

Media Centre – space for sharing all your electronic activist material
Squatters Linux User Group (SLUG) corner
Art Exhibition

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Social center squatted – days of action continue!

Today we have squatted a former main office of the fire department on Weesperzijde 99. There is an office on the top floor but the people working there have been promised access to that part of the building so they can continue their work normally on Monday morning.

It seems that some money hungry makelaar had a plan to turn the building into some kind of a yuppie collective of creative companies, but hey – we were faster! We will use this space to do our own things: creative, social and political.

The upcoming days are filled with different kinds of activities but there is always space for more. So come join us! Help occupy, take part, get involved!

Whatever they say, squatting will stay!

KRAKEN GAAT DOOR!

Posted in Uncategorized | 1 Comment